UDEMY [100% OFF] 2020 Siber Zorbalık Nedir? Nasıl Korunulur? 1

UDEMY [100% OFF] 2020 Siber Zorbalık Nedir? Nasıl Korunulur?

UDEMY [100% OFF]. Enroll for free – Siber Zorbalık Nedir? Nasıl Korunulur?
Siber Zorbalık Nedir? Nasıl Korunulur?
Siber Zorbalık Nedir? Nasıl Korunulur?

What you’ll learn

 • Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları bilir., Bilişim teknolojileri ile İnternet kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemine açıklar.
 • Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılıcak durumları farkeder., Siber zorbalığın ne olduğunu farkeder.
 • Siber zorbalığa maruz kaldığında ne yapacağını bilir., Sözel ve duygusal ve fiziksel zorbalığın siber zorbalık ile bağlantısını bilir.
 • Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı bilir., Çevrimiçi ortamda kendisinin ve başkasının kişisel verilerinin korunması gerektiğinin farkına varır.
 • Gizlilik açısından önemli olan bileşenleri belirler.
 • Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılacak bilgiyi ayırt eder.

Requirements

 • Kursumuz, dinleme becerisi gerektirmektedir.
 • Kursumuz, okuma becerisi gerektirmektedir.

Description

Bu kurs İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. Bu kursun genel amacı minimum ilkokul 4. sınıf öğrencileri(11-12 yaş) olmak üzere bu bireylere siber zorbalığın ne olduğunu nasıl korunulması gerektiğini etik değerlerimizi ve bu değerleri ihlal etmemiz durumunda neler ile karşılaşacağımızı, kişisel haklarımızı ve verilerimizi nasıl muhafaza etmemiz gerektiğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Oluşturulan bu öğrencilere, ebeveynlere interneti ve sanal ortamı kullanan bireylere hitap etmektedir.

Who this course is for:

 • İnternet kullanım sıklığı fazla olan öğrenciler, Sosyal medya kullanımı fazla olan öğrenciler
 • İnternet kullanımı fazla sağlayan öğrenci ebevynleri
 • 11-12 yaş ortaokul 6.sınıf öğrencileri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *