Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản 1

Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

UDEMY 100% off, Enroll for free. Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản – Lập trình C# và Unity cơ bản cho người mới bắt đầu, chưa biết gì về lập trình
Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản
Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

What you’ll learn

  • Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C#
  • Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong Unity
  • Ứng dụng được C# để làm game trong Unity

Requirements

  • Visual Studio
  • Tinh thần học hỏi
  • Unity

Description

Khóa học Lập trình C# và Unity cơ bản được thiết kế riêng cho những bạn chưa biết gì về lập trình. Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản về lập trình C#. Để tránh nhàm chán, mình đã thêm phần lập trình game với Unity để mọi người thấy được ứng dụng của C# trong phát triển game

Who this course is for:

  • Những bạn chưa biết gì về lập trình
  • Những bạn muốn học lập trình online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *