UDEMY [100% OFF] 2020 Fairtrades ambassadörsutbildning 1

UDEMY [100% OFF] 2020 Fairtrades ambassadörsutbildning

UDEMY [100% OFF]. Enroll for free – Fairtrades ambassadörsutbildning
Fairtrades ambassadörsutbildning
Fairtrades ambassadörsutbildning

What you’ll learn

  • Vad Fairtrade är.
  • Hur Fairtrade som certifiering fungerar.
  • Hur Fairtrade bidrar till att människor med egen kraft kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
  • Hur du kan vara med och göra skillnad i din roll som ambassadör.

Requirements

  • Inga förkunskaper krävs.

Description

Fairtrades engagerade kallas för ambassadörer! Genom att sprida information och anordna evenemang är de med och bidrar till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. De som engagerar sig ideellt för Fairtrade och rättvis handel kallas för ambassadörer. I Sverige har vi i dagsläget cirka 6 000 Fairtrade-ambassadörer i ett 20-tal städer runtom i landet, från Umeå till Malmö. Titeln innebär att de har gått en utbildning om Fairtrade och fått ett intyg från oss. Efter det har ambassadörerna fria tyglar att aktivera och engagera sig i den utsträckning de vill och kan. Det kan handla om att sprida information på stan eller digitalt, delta i Fairtrades kampanjer, föreläsa om hållbar utveckling och rättvis handel på den lokala skolan eller dela ut bananer till förskolebarn på bananens dag. Över åren har många olika spännande aktiviteter anordnats av Fairtrades ambassadörer, såsom föreläsningar, konferenser, butiksdemos och tävlingar.

Ambassadörskapet utgör en del av grunden i Föreningen för Fairtrade Sveriges verksamhet: att sprida information och öka kännedomen och engagemanget för Fairtrade. Fairtrades ursprung är den gräsrotsrörelse för rättvis handel som hade sin början i Mexiko och Nederländerna under 90-talet, och som leddes av ideellt engagerade pionjärer inom rättvis handel, hållbarhet och mänskliga rättigheter. Det ideella engagemanget för Fairtrades frågor är helt avgörande för oss. Den som väljer att engagera sig i Fairtrade får dessutom en fantastisk merit på CV:et och erfarenheter i såväl sakfrågor som projektplanering och ekonomi. Fairtrade erbjuder fortbildning och ett årligt bidrag för ambassadörerna att hitta på aktiviteter för. Vårt mål med Fairtrades ambassadörsutbildning är att du ska få en god förståelse för vad Fairtrade är, hur Fairtrade som certifiering fungerar och hur Fairtrade bidrar till att människor, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. I utbildningen får du följa med genom Fairtrades system, från råvara till färdig produkt. Du får också tips på hur du kan fortsätta vara ambassadör och engagera dig lokalt!

Det här lär får du lära dig: Vilken skillnad ditt val gör när du handlar Om Fairtrade och rättvis handelsrörelsens historia Hur Fairtrade-certifieringen fungerar i praktiken och hur en kontroll går till Vilka Fairtrade-produkter som finns på den svenska marknaden.

Who this course is for:

  • Denna utbildning riktar sig till de som önskar bli ambassadörer för Fairtrade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *